Yeni Nesil Yazarkasa Pos Cihazları Hakkında

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar, ip taban ile çalışan Gelir İdaresi Başkanlığına güvenli bir şekilde veri aktarabilen ve iletişim sağlayan cihazlardır.

 

Yeni uygulamayla mükellefler mevcut cihazlarının yerine bundan böyle yeni nesil ödeme kaydedici cihaz olarak tabir edilen Basit/Bilgisayar Bağlantılı cihazları ya da EFT-POS özelliği olan cihazları kullanacaklardır.

YN ÖKC olarak kısaltılmış olan; Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar, teknolojik ilerlemeler ile beraber teknik ve işlevsel özellikleri ile Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından tekrar belirlenmiş olan ödeme yöntemlerini ifade eder. Ödeme kaydedici cihazlar; internet aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı’na güvenilir bir biçimde veri aktarıp, iletişim kurabilen, bilgisayar temelli cihazlardır.

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz; 01.01.2016 öncesinde kullanılan yazar kasalar üzerine POS uygulamasının da yüklenme fonksiyonuna sahip olan, işlem yapılırken slip ile fiş tedariğini de eş zamanlı olarak sağlayabilen ve günsonu raporları üreterek satışa yönelik bilgileri anlık olarak GİB veri tabanına iletebilme özelliği olan ödeme  kaydedici, yeni nesil bilgisayar tabanlı cihazlardır. Kullanımın zorunlu olduğu durumlar söz konusudur. Yazar kasa ve POS cihazlarının önemli özelliklerinin birleşimi ile dizayn edilmiş olan, bilgisayar temelli bir cihazdır. Pos terimi; EFT POS’lar için (kredi kartı ve ATM ile ödeme yapıldığı aşamada) ödemeyi almak için kullanılan cihazdır.  Bu cihazların en önemli özelliği ise ödemenin kart ile (kredi kartı ya da ATM) yapıldığında, eş zamanlı olarak bilgi ve verileri GİB veri tabanına aktarması ve anında fiş kesmesidir. Bu sayede de ödemeyle ilgili veriler ve kayıtlar eş zamanlı olarak elde edilir. Bu sayede de vergilendirme süreçleri kayıt altına alınır. Vergi kaçırılması engellenir. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar da aynı işlevi, daha teknolojik ve daha sağlıklı yöntemlerle hayata geçirmektedir.

 

Kimler YN ÖKC kullanmak zorunda değildir?

 

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar dışındaki mükellefler yeni nesil yazar kasa kullanmak zorunda değildir.

Basit usulde vergilendirilen ticari kazanç sahipleri,

Serbest meslek erbabı,

Zirai kazanç sahipleri,

Menkul ve gayrimenkul sermaye iradi sahipleri,

Diğer kazanç ve irat sahipleri,

Ücret geliri elde edenler,

Toptancılar gibi perakende mal ve hizmet satışı yapmayan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar,

Maliye Bakanlığınca yayımlanan Genel Tebliğler uyarınca ÖKC kullanım zorunluluğu dışında bırakılan mükellefler ,

Ayrıca 483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde açıklandığı üzere; belli işletme büyüklüklerini sağlayan mükelleflerin, e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olan ve tüm satışlarına e-Fatura veya e-Arşiv fatura vermeyi tercih eden mükelleflerin Tebliğde belirlenen diğer teknik koşulları sağlamaları kaydıyla ÖKC kullanımından muaftırlar.